Call for Cases

De 19e editie van het Project Portfolio Management jaarcongres vindt plaats op woensdag 28 februari 2024 in Hotel Theater Figi, Zeist

Thema 2024: toekomstgericht sturen van het portfolio

Hoe worden (en blijven) de vele initiatieven (projecten, epics, pilots e.a.), die nodig zijn om de organisastiedoelen te bereiken, goed gekoppeld aan de strategische doelen nu en in de toekomst? En hoe kan de strategie met schaarse resources als mensen & middelen helder en eenduidig inzichtelijk gemaakt worden?

Hoe zorgen we ervoor dat de focus op de (bredere) organisatiedoelen blijft liggen en je niet in de verleiding komt om enkel en alleen de projecten als leidraad te nemen? En houden we hierbij de flexibiliteit om nieuwe eisen aan de company goals, zoals impact, purpose & nieuwe regelgeving, te adopteren? Lees het gehele thema hier. 

We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen die aansluiten bij het thema. Heb jij suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie? Bekijk het thema en de voorwaarden en dien vóór 1 november 2023 een suggestie in via het onderstaande formulier!

Voorwaarden:

  • Alléén voorstellen die worden ingediend via het onderstaande formulier worden gehonoreerd.
  • Het onderwerp van de presentatie past binnen het thema en heeft echt (actuele) meerwaarde voor de andere deelnemers
  • Lezingen met commerciële doeleinden kunnen niet worden geplaatst. Hiervoor kun je via de participantenpagina informatie opvragen, deelname met lezing behoort tot de mogelijkheden.

Alle voorstellen worden op inhoud, werkvorm en diversiteit beoordeeld. Eind november hoor je of het voorstel geaccepteerd is. Wij gaan ervan uit dat je dan woensdag 28 februari 2024 tussen 12.30 uur en 20.00 uur beschikbaar bent om een sessie te verzorgen van maximaal 45 minuten.