Call for Cases

De 17e editie van het Project Portfolio Management jaarcongres vindt plaats op woensdag 23 juni 2021 in Congrescentrum Figi te Zeist.

Thema 2021: PPM Next level: Waardegestuurd projectportfoliomanagement
Hoe een projectportfolio samenstellen dat steeds ‘klopt’, gebaseerd op duurzame keuzes?

Project Portfolio Management (PPM) vormt voor organisaties de brug tussen strategie en uitvoering. Het PPM Jaarcongres ging de laatste jaren vooral over wendbaarheid van organisaties en projectportfolio’s, transities en daarin lead nemen in je rol van portfoliomanager.
In de praktijk zien we profit én non-profit organisaties en hun bestuurders worstelen met o.a.

 • Steeds verder toenemende snelheid van veranderingen.
 • Stijgende druk en verwachtingen van omgeving en stakeholders, extra druk door Corona.
 • Transities, alles moet tegelijk terwijl de winkel open blijft.
 • Nieuw denken & leiderschap, maar weinigen die er echt klaar voor zijn.
 • Neiging naar korte termijn successen waardoor er veel veranderingen zijn in het portfolio.

Het bijhouden van een projectenlijst, het monitoren van projectresultaten, business cases en onderlinge afhankelijkheden levert nog onvoldoende ‘rust en ruimte’ in de besturing. Binnen diverse organisaties ontstaat de laatst tijd daarom steeds vaker de behoefte om de volgende stap te zetten in de aansturing van het projectportfolio: sturen op waarde.

Aspecten van een waardegestuurd projectportfolio kunnen heel divers zijn, zoals:

 • Welke criteria, welke elementen kunnen helpen om de waarde van een projectportfolio te bepalen.
 • Verbeteren van samenhang – hoe breng je de scenario’s daarvoor in beeld?
 • Omgaan met verschillende stakeholders van het portfolio en hun waardebeleving bij (her) prioritering van het portfolio.
 • Hoe flexibel in kunnen spelen op wijzigende inzichten in waarde (agility), bijvoorbeeld in een crisis (Corona).
 • De rol van een portfoliomanagement office (PMO) bij het inrichten van waardegestuurd PPM.
 • Wat heb je nodig om een verandering in gang te zetten naar een meer waardegestuurd portfolio?
 • Ervaringen met instrumenten en methoden.

Een waardegestuurd portfolio is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen die aansluiten bij het thema. Heb jij suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie? Bekijk het thema en de voorwaarden en dien vóór 12 maart een suggestie in via het onderstaande formulier!

Voorwaarden:

 • Alléén voorstellen die worden ingediend via het onderstaande formulier worden gehonoreerd.
 • Het onderwerp van de presentatie past binnen het thema en heeft echt (actuele) meerwaarde voor de andere deelnemers
 • Lezingen met commerciële doeleinden kunnen niet worden geplaatst. Hiervoor kun je via de participantenpagina informatie opvragen, deelname met lezing behoort tot de mogelijkheden.

Alle voorstellen worden op inhoud, werkvorm en diversiteit beoordeeld. Uiterlijk 19 maart hoor je of het voorstel geaccepteerd is. Wij gaan ervan uit dat je dan woensdag 23 juni tussen 12.30 uur en 20.00 uur beschikbaar bent. De sessies duren 40-45 minuten (inclusief vragen).

 • ORGANISATIEGEGEVENS


 • PERSOONSGEGEVENS


 • CALL FOR CASES