Dien uw Call for Case voor 18 november in

De 18e editie van het PPM Jaarcongres vindt plaats op woensdag 8 februari 2023 in Hotel Theater Figi te Zeist. Wij zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen die aansluiten bij het thema. Heeft u suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie?
Bekijk de voorwaarden en dien vóór 18 november een suggestie in.

Ook dit jaar bouwen we aan een inspirerend programma, met als thema:

Focus in uitdagende tijden

Project Portfolio Management (PPM) is hét instrument voor regie op veranderingen: het maken van de juiste keuzes en zorgen voor realisatie. Het is het aan PPM inherente krachtenspel tussen bottom-up en top-down, dat het succes van de organisatie maakt. Vanuit de strategie willen we top-down systematisch keuzes kunnen maken en kunnen prioriteren om te dealen met onze beperkte middelen en capaciteit. Bottom-up willen we projecten starten: welk project gaan we doen, zodanig dat het past binnen het beschikbare budget en de capaciteit zodat we de strategische doelen van onze organisatie bereiken. Hierbij willen we snel kunnen anticiperen op relevante signalen die vragen om aanpassingen in strategie en projecten vanuit de gehele organisatie.

Dit alles in een steeds sneller veranderende wereld. Qua afzetmarkt, arbeidsmarkt, economie, beschikbaarheid van materialen, grondstoffen, regelgeving én voorspelbaarheid. Daardoor veranderen de inzichten in welke projecten nodig zijn om de strategie te realiseren ook regelmatig. Dit stelt nieuwe eisen aan PPM en aan de portfoliomanager.

Maar wat betekent dit voor PPM, voor de rol en positie van de portfoliomanager en zijn team en voor de oplossingen die PPM en de organisaties verder helpen in het leggen van de puzzel? Welke nieuwe inzichten zijn er voor het alignment van het portfolio met de (strategische) doelen, voor het inzichtelijk maken van benefits en voor het optimaal benutten en motiveren van de verandercapaciteit, de professionals? Hoe zorgen we voor meer focus en flow in (project)teams? Welke ervaringen zijn er al met het voortijdig stoppen van projecten die hun beoogde doelen en benefits niet halen, zodat er meer ruimte komt voor de projecten die wel de juiste bijdrage leveren en de organisatie daadwerkelijk versterken, verstevigen, vernieuwen en ontwikkelen?

Wat kunnen we elkaar tijdens dit congres leren over hoe we creatief kunnen omgaan met de moeilijkheden van deze tijd?

Hier gaan we tijdens de 18e editie van het PPM Jaarcongres met elkaar naar op zoek.

Het PPM Jaarcongres is hét vakinhoudelijke event vóór & dóór portfoliomanagers. Het event dat de lead neemt in innovatie en transformatie door het integraal regisseren tussen beleid en uitvoering. Ook hybride portfolio’s met een grote diversiteit aan uitvoeringsvormen, zoals programma’s, projecten en agile teams komen aan bod.

Overzicht nieuws