Invoering van centrale en integrale PPM bij Sanquin Plasma Products

PPM invoeren en professionaliseren bij SPP is complex door de grote verscheidenheid aan projecten en projectvoorstellen die allemaal wedijveren om funding en resources. Complicerende factoren voor selectie is de diversiteit in business drivers zoals bijv. verbetering, schaalvergroting, compliance, EHS en groot onderhoud. De projectmethodiek verschilt van project tot project en is er besluitvorming op verschillende niveaus. Ook het doorrekenen van de impact in de tijd op afdelingen is een bijkomende uitdaging.

Door implementatie van één projectmanagement governance structuur, een educatie traject, een Project Support Office en één IT tool voor PPM heeft Sanquin Plasma Producten veel meer grip gekregen op de selectie, voortgang, doorlooptijd en beheer van het projecten portfolio. Een kijkje in de succesfactoren en valkuilen van dit traject, met als take-aways:

  • Pick battles: maak gefundeerde keuzes
  • Heldere/ transparante beslis structuren (governance model)
  • Budget en resource management synchroniseren

Over Henk Smits en Dirk de Boer
Henk Smits heeft een lange loopbaan als projectmanager (PMP), programma manager (PgMP) en Portfolio manager. Hij richt zich vooral op de inrichting van de benodigde managementprocessen om tot de gestelde doelen te komen, maar verliest daarbij de menselijk factor zeker niet uit het oog. Tijdens zijn carrière heeft Henk gewerkt voor verschillende organisaties zoals Sanquin, Mercedez Benz Bank, Politie (C2000), KPN (outsourcing test werkzaamheden).
Dirk de Boer is werkzaam bij Sanquin Plasma Products en heeft een brede ervaring in de farmaceutische industrie. De laatste 15 jaar heeft hij zich voornamelijk gericht op het Project Managent Office en het uit-contracteren van R&D services. Op dit moment is hij verantwoordelijk voor de verdere uitrol van het gecentraliseerde portfoliomanagement tool. Zijn doel is het naadloos op elkaar aan laten sluiten van IT tooling en management-processen voor het integraal regisseren van beleid en uitvoering.

Bent u benieuwd naar het hele programma? Klik dan HIER.

Ook deelnemen aan het PPM congres?
Registreer nu en ontvang via onze mediapartners € 100,- korting*! Klik hier om te registreren.
*Kortingen kunnen niet gecombineerd worden

Graag tot ziens op woensdag 13 februari in Hotel Theater FIGI in Zeist

Overzicht nieuws