Programma PPM Jaarcongres 2020 is bekend

Laat je inspireren door ons programma! Lees hieronder alvast wat meer over twee parallelsessies en het Lagerhuisdebat als afsluiter. Het volledige programma vind je op onze programmapagina.

Best Practice A3: Kiezen vanuit risicoperspectief
In het Diakonessenhuis is in 2017 een werkwijze ontwikkeld om multidisciplinair risico gestuurd keuzes te maken voor de organisatie als geheel. Iedereen wordt gevraagd om op zijn terrein aan te geven waar risico’s aanwezig zijn binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied. Met een multidisciplinaire commissie worden deze gewikt en gewogen en vanuit de inhoud worden vervolgens keuzes gemaakt welke risico’s in ieder geval geëlimineerd moeten worden. LEES VERDER…
Susan Fennis, Eigenaar, Fennis Interim Advies & voormalig manager Kwaliteit en Patiëntveiligheid, Diakonessenhuis
Annemarie de Bruijn, Senior adviseur kwaliteit, Diakonessenhuis

Workshop A2: Project Portfolio Canvas
Een kernconcept in het lean & agile gedachtengoed is visualisatie. Naast Excel overzichten en dashboards kan het gesprek over het projectenportfolio gefaciliteerd worden met een zogenaamd ‘project portfolio canvas’. Deze manier van visualiseren biedt de gelegenheid om alles wat bij het management van een projectenportfolio komt kijken op strategisch niveau te beschouwen.  LEES VERDER…
John van Rouwendaal, Project & Portfolio Manager, VUmc Amsterdam

Keynote: Beter kiezen met het Lagerhuisdebat
Als afsluiter vindt er een interactief Lagerhuisdebat plaats over het verbeteren van Project Portfolio Management in Nederland. ‘Durf te kiezen’ is de titel van het recent verschenen boek waarmee Gijs het debat als vorm propageert om betere keuzes te maken in organisaties. Met een debat gaan we met een aantal interessante, door de Programma Raad voorbereide, stellingen op een interactieve manier met alle deelnemers uitdiepen.  LEES VERDER…
Gijs Weenink, Directeur, DebatAcademie

Wil jij ook deelnemen aan dit congres?
Schrijf je dan hier in. De deelnameprijs voor het PPM Jaarcongres bedraagt € 695,- excl. BTW per persoon. Hiervoor neem je deel aan het congres, met diner (buffet), overige catering en documentatie.

Graag tot ziens op woensdag 12 februari 2020!

Overzicht nieuws