Programma PPM Jaarcongres 2022

12.45 uur Ontvangst en registratie
 

Jan Bloem
13.10 uur Opening
Jan Bloem

Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres


13.25 uur Worldcafé

Aan de hand van stellingen rond het ‘sturen op waarde’ gaan de deelnemers in groepen met elkaar in discussie. De opbrengst nemen we mee in het programma


14.10 uur Zaalwissel
 

14.15 uur Parallelsessie A1 - B1 - C1

Dick Koen Richard Vielvoije
A1 - Waardegedreven Portfoliomanagement bij Defensie

Portfoliomanagement en besturen is “maken van keuzes”. Na de geslaagde inrichting van portfoliomanagement bleek het maken van keuzes uit lopende en gevraagde projecten lastig door het ontbreken van een expliciete en meetbare strategie. Daarom heeft Defensie in samenwerking met Deloitte een aanpak ontwikkeld die het mogelijk maakt onderbouwd keuzes te maken. Kernbegrip hierin is “toegevoegde waarde” voor de business. De opzet van de aanpak is tot stand gekomen in gesprek met het topmanagement van Defensie waardoor de prioritering op toegevoegde waarde echt hun instrument is geworden. In deze sessie delen wij graag onze succesfactoren, maar vertellen ook over onze dilemma’s en valkuilen waar we in gelopen zijn.

Dick Koen

IT-portfoliomanager, Defensie

Richard Vielvoije

Directeur, Ministerie van Binnenlandse Zaken i Interim Rijk


Daniël Jolink
B1 - Waarde-gedreven zorg vraagt om waarde-gedreven projectportfoliomanagement

Waarde-gedreven zorg is een “hot item” in ons ziekenhuis. Waarde-gedreven voor de patiënt. En dan gaat het over de “patient journey”, de ervaring en de beleving van de patiënt terwijl hij/zij door de zorgketen reist. Hoe goed wordt het patiëntendossier door de verschillende zorgprofessionals in de verschillende instanties gebruikt en gedeeld? Van de huisarts via het perifere ziekenhuis naar een academisch ziekenhuis, en via de OK of de IC naar de zorginstelling en vervolgens terug naar de huisarts.  Voor de zorgprofessionals spreken we dan ook wel van data-gedreven zorg. Welke data hebben we van de patiënt, of dat nu via thuismeting wordt verzameld, of via de apparatuur in het ziekenhuis. Om adequaat te sturen op de projecten in de zorg die dit allemaal mogelijk maken, is waarde-gedreven projectportfoliomanagement noodzakelijk. De projecten die als motor van de innovatie in de zorg fungeren moeten geselecteerd worden op hun toegevoegde waarde voor die zorg. Waarde-gedreven projectportfoliomanagement sluit dan ook nauw aan op de strategische doelen van ons umc.

Daniël Jolink

Programma manager Dure Geneesmiddelen, UMC Utrecht


Ben Goes
C1 - PAAS - Prioriteren in de cloud, as a service Workshop

Een interactieve workshop waarin de deelnemers ervaren hoe je, voor onderdelen van een portfolio, de meningsvorming van verschillende stakeholders op tafel kan krijgen over de prioritering van het portfolio. Aan de hand van enkele praktijkcases waarin ervaringen met deze wijze van analyseren worden gedeeld, wordt duidelijk welke voordelen deze aanpak biedt en van welke valkuilen je je bewust moet zijn. N.B. De deelnemers wordt gevraagd om in de week voorafgaand aan het congres via Internet een prioriteitsvraag in te vullen. De (anonieme) resultaten daaruit worden in de workshop gebruikt.

Ben Goes

ing, Organisatie adviseur, Goes Consult

Max. 10 deelnemers

15.00 uur Zaalwissel
 

15.05 uur Parallelsessie A2 - B2 - C2

Erik Gort
A2 - Strategie in actie

Tijdens de workshop “Strategie in actie” zal Erik vanuit zijn praktijk inzicht geven in hoe je vanuit strategie optimaal waarde kan toevoegen aan een organisatie. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe richt je portfolio’s in? Op welke niveaus stuur je? Hoe werken de inzichten in het projectenportfolio door in de waarde voor de organisatie? Op welke KPI’s stuur je? Hoe vertaal je strategie naar concrete projecten en programma’s? Benieuwd naar zijn praktijkverhaal, meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

Erik Gort

IPMA-A Certified Portfolio Director, Royal FrieslandCampina Ingredients


Josephine van Gelder Joyce Oomen
B2 - Wereldwijd gezamenlijk innoveren leidt bij Barenbrug tot klantgerichte portfolio

Barenbrug is een familiebedrijf dat wereldwijd graszaden ontwikkelt, veredelt en vermarkt. Van oudsher zijn wij een technologie gedreven bedrijf. De waarde voor de klant staat centraal, maar werd vaak gezien als verantwoordelijkheid van lokale marketing- en sales afdelingen. Met onze DNA Change in 2016 maakten we de shift naar customer centricity binnen de gehele organisatie van Barenbrug (800 medewerkers). Maar hoe voer je dat wereldwijd goed door en lever je tegelijkertijd ‘medewerkerswaarde’ door betere samenwerking? Daarnaast wilden we een beweging maken van Tech Push naar Tech Pull. Een extra uitdaging daarbij is dat onze 10 Operational Companies decentraal werken, dus innovatie is primair een lokale verantwoordelijkheid.

Samen met bureau Pimcy ontwikkelden wij een framework waarin doorlopend wordt gewerkt aan én getoetst op Desirability, Feasibility en Viability. Dit framework was de basis voor de inrichting van “Home of Innovation”, ons innovatieplatform waar in de toekomst álle medewerkers toegang voor krijgen.  Na een half jaar ervaring met deze manier van werken hebben we vervolgens een splitsing gemaakt tussen “Waardeproposities” en “Technische oplossingen”, zodat onze medewerkers nog beter leren werken en denken vanuit klantwaarde.

In deze presentatie nemen we je mee in onze ontdekkingsreis en laten we zien hoe wij onze strategie vertaald hebben naar een portfolio aanpak waarbij alle stakeholders toegang én invloed hebben. Daarnaast laten we zien hoe we nu, aan de hand van rapportages uit ons innovatieplatform, kunnen zien of we onze strategische doelen bereiken of dat bijsturing nodig is.

Josephine van Gelder

Marketing Manager Europe, Barenbrug Holland

Joyce Oomen

Innovatie Consultant en Facilitator, Pimcy Innovatie- en Portfoliomanagement


Ben Goes
C2 - PAAS - Prioriteren in de cloud, as a service Workshop

Een interactieve workshop waarin de deelnemers ervaren hoe je, voor onderdelen van een portfolio, de meningsvorming van verschillende stakeholders op tafel kan krijgen over de prioritering van het portfolio. Aan de hand van enkele praktijkcases waarin ervaringen met deze wijze van analyseren worden gedeeld, wordt duidelijk welke voordelen deze aanpak biedt en van welke valkuilen je je bewust moet zijn. N.B. De deelnemers wordt gevraagd om in de week voorafgaand aan het congres via Internet een prioriteitsvraag in te vullen. De (anonieme) resultaten daaruit worden in de workshop gebruikt.

Ben Goes

ing, Organisatie adviseur, Goes Consult

Max. 10 deelnemers

15.50 uur Pauze
 

16.20 uur Parallelsessie A3 - B3 - C3

René van der Burgt Mario van Rijn
A3 - Maak gebruik van onzekerheid, risico en toekomst voor betere beslissingen!

In je bagage neem je de drie meest toonaangevende projecten/initiatieven van je eigen organisatie mee. Met inzichten uit het vakgebied scenarioplanning en futuring gaan we samen op expeditie! Juist op zoek naar meer onzekerheid en risico om nog betere (strategische) keuzes te maken. Je leert enkele kernprincipes over het kijken naar, en gebruiken van mogelijke toekomsten.
Je ontdekt, hoe je op praktische wijze onzekerheid kan gebruiken om betere beslissingen te nemen.

René van der Burgt

Auteur van ‘Handboek Scenarioplanning’ en expert op het gebied van futuring en tevens verbonden aan Avans Hogeschool

Mario van Rijn

Auteur van ‘Handboek Scenarioplanning’ en expert op het gebied van futuring en tevens verbonden aan Avans Hogeschool


Mathieu de Jong
B3 - Het portfolio sturen vanuit strategie binnen Multi Modal Governance

In deze presentatie komen 2 aspecten aan bod: multi modal governance en portfoliomanagement in relatie tot de strategie. Dat niet alle projecten van gelijke aard zijn dat weten wij allemaal, maar hoe moeten wij daar mee omgaan? Dit probleem is allereerst vanuit een architectuur standpunt bekeken en daarbij kwam men tot een 4-deling (pace layering) en werd genoemd Multi Modal. De vraag was of en wat dit voor portfoliomanagement kan betekenen. Bij een nadere beschouwing blijkt de hoge meerwaarde van deze benadering, aangezien portfoliomanagement gebruikt kan worden als stuurmiddel en niet alleen als controlemiddel.

Mathieu de Jong

Portfoliomanager, Vrije Universiteit Amsterdam


Marjans van Benthem
C3 - Workshop waardepokeren Workshop

Een laagdrempelige techniek om gezamenlijk te prioriteren én draagvlak te creëren

Het prioriteren van de projecten in jouw portfolio draait om één simpele vraag: Welke eerst? De ene stakeholder zal deze vraag anders beantwoorden dan de andere. Alle belangen wegende dient Portfoliomanagement de beslissing te nemen over de volgorde van de realisatie. En vervolgens zijn één of misschien wel meerdere stakeholders teleurgesteld: “mijn project is belangrijker!”

Herken je deze situatie? In deze korte workshop ervaar je hoe je door het toepassen van de eenvoudige techniek “Waardepokeren” je key-stakeholders betrekt bij het prioriteren, waarbij alle belangen worden gehoord en je gezamenlijk sneller en beter tot besluitvorming komt.

Marjans van Benthem

Zelfstandig Agile Coach en Trainer, Associate van Ngenious

Max. 10 deelnemers

17.05 uur Zaalwissel
 

Simon van der Veer
17.10 uur Keynote - Sturen op waarde met het innerlijke kompas van jezelf en je bedrijf

Goed presterende bedrijven doen iets wezenlijks anders. Zij sturen op waarde. Dit is het leidend kader voor de doelen, acties en projecten die je onderneemt. Dit vormt het innerlijke kompas van het bedrijf, want als je niet stuurt op waarde dan staat de toegevoegde waarde van de organisatie op het spel.

Het sturingsspel gaat over drie niveaus: doen we ons werk ‚goed’, doen we ‚het goede’ werk, de goede projecten, en doen we ‚het goede’? Juist dit laatste is een spannend gesprek, want het raakt onze bestaanswaarde, ons innerlijke kompas. Als professional, als projectleider, als team en als bedrijf. We veronderstellen dat dit gesprek bovenin wordt gevoerd en bepaald, maar niets is minder waar.

De drie niveaus helpen om goed samen koers te kiezen, samen effectieve keuzes te maken en te prioriteren, zodat je van toegevoegde waarde bent op een manier die past bij je bestaanswaarde. Maar ja, hoe doe je dat goed? Daarover gaat de bijdrage van Simon van der Veer.

Simon van der Veer

Organisatieadviseur, ondernemer en auteur van o.a. de boeken Move before you’re ready en De Vanzelforganisatie


17.50 uur Netwerkdiner
 

Jo Caudron
19.10 uur Keynote - Transformatie van de maatschappij en organisaties: kansen voor de portfoliomanager?

Niet enkel digitale maar ook brede maatschappelijke en economische transformaties zijn bepalend voor onze toekomst: andere woon/werk-invulling, nieuwe business modellen, meer aandacht voor lokaal, alles-op-afstand (niet in het minst werken, onderwijs en zorg), het toegenomen belang van partnerships, enzovoort.

Vanuit zijn optimistisch wereldbeeld neemt Jo ons mee in hoe daar te komen. Het model van de Metastorm helpt ons om de krachten te begrijpen die de maatschappij versneld veranderen. Door te kijken via de Transformatiebox en het Super Change Model leer je hoe je als portfoliomanager bij kunt dragen aan een werkend transformatieplan voor een organisatie.

Jo Caudron

Founding Partner van Scopernia en auteur van o.a. De Wereld Is Rond


Jan Bloem
20.10 uur Afsluiting
Jan Bloem

Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres


20.15 uur Borrel