Aanmelden

De deelnameprijs bedraagt € 695,- excl. BTW per persoon. Hiervoor neemt u deel aan het congres, met diner (buffet), overige catering en documentatie.

Na ontvangst van de factuur dient u het bedrag binnen 14 dagen (bij late aanmelding, uiterlijk voor aanvang van het congres) te voldoen.

Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden met een * zijn minimaal verplicht in te vullen.

NB: U ontvangt direct na uw inschrijving een automatische bevestiging via email. Mocht u deze email niet binnen 24 uur ontvangen hebben, neem dan contact op met Linda Wouters via 040 2146203 of linda@ckc-seminars.nl