Call for papers

De 15e editie van het Project Portfolio Management jaarcongres vindt plaats op woensdag 13 februari 2019 a.s. in Congrescentrum Figi te Zeist.

Thema 2019: Een nieuwe kijk op het portfolio. Hoe behoud je de regie op innovatie en transformatie?

In de voorgaande editie van het PPM Jaarcongres hebben we ingezoomd op hoe de rol van de Portfoliomanager verandert. Portfoliomanagement is niet meer de vliegende keep die ‘het moet oplossen’ als projecten, programma’s en de operatie elkaar in de weg zitten.

Portfoliomanagement neemt de lead in innovatie en transformatie door het integraal regisseren tussen beleid en uitvoering. En dat met een grote diversiteit aan uitvoeringsvormen, zoals programma’s, projecten, agile teams en lijn: de hybride portfolio is geboren en zet meer dan ooit een stempel op de toekomst. Maar, hoe krijg je grip op het hybride portfolio in een tijd van wendbaarheid en de continue druk van transformatie en innovatie? Hoe kom je (weer) in de lead en hoe help je als portfoliomanager de directie en het management in het krijgen van grip?

Hoe ga je als portfoliomanager om met de spanningen die dit op roept? Welke kansen en bedreigingen zien we voor de portfoliomanager om daadwerkelijk de regie te pakken?

Hoe zit het met bijvoorbeeld:

  • Hoe richt je de governance anders in? Wie zitten aan tafel om systematisch besluiten te nemen oer de ontwikkeling van het portfolio? Wat betekent dit bijvoorbeeld als portfoliomanagement ‘verschuift’ van IT naar business portfoliomanagement? Wat wordt de plek van jou als portfoliomanager?
  • Werken aan strategische kaders en daarop kunnen toetsen op een manier die de balans tussen control en zelforganisatie recht doet, hoe doe je dat, wie betrek je hierbij?
  • Hoe bepaal en bewaak je de opdeling en prioritering van grote, team- en domein-overstijgende projecten en de back-logs van de teams en hoe speel je in op zich aandiende veranderingen daarin?
  • En, ook niet onbelangrijk, hoe zorg je dat hetgeen de teams en projecten realiseren – ingeval van afhankelijkheden – ook inhoudelijk optimaal op elkaar is afgestemd en er voldoende wordt nagedacht over consequenties? Wat is de rol van enterprise- en domeinarchitecten hierbij en hoe werk je met ze samen?

Heeft u suggesties voor een interessant en leerzaam praktijkverhaal of een workshop, passend bij het thema voor 2018? Of heeft u een suggestie voor een vernieuwende en actuele praktijkcase, of een praktijkgerichte en interactieve workshop? Dien dan uw voorstel in vóór 15 oktober a.s. 

Voorwaarden:

  • Alléén voorstellen die worden ingediend via het bijgevoegde formulier worden gehonoreerd.
  • Het onderwerp van de presentatie past binnen het thema en heeft echt (actuele) meerwaarde voor de andere deelnemers
  • Lezingen met commerciële doeleinden kunnen niet worden geplaatst. Hiervoor kunt u via de ‘participantenpagina’ informatie opvragen, deelname met stand of lezing (praktijkcase/workshop) behoort tot de mogelijkheden.

Alle voorstellen worden op inhoud, werkvorm en diversiteit beoordeeld. Uiterlijk 5 november hoort u of het voorstel geaccepteerd is. Wij gaan ervan uit dat u dan woensdag 13 februari tussen 12.30 uur en 20.00 uur beschikbaar bent. De sessies duren 40-45 minuten (inclusief vragen).

 

  • ORGANISATIEGEGEVENS


  • PERSOONSGEGEVENS


  • CALL FOR PAPERS