Call for papers

De 15e editie van het Project Portfolio Management jaarcongres vindt plaats op woensdag 13 februari 2019 a.s. in Congrescentrum Figi te Zeist.

Thema 2019: Een nieuwe kijk op het portfolio. Hoe behoud je de regie op innovatie en transformatie?

In de voorgaande editie van het PPM Jaarcongres hebben we ingezoomd op hoe de rol van de Portfoliomanager verandert. Portfoliomanagement is niet meer de vliegende keep die ‘het moet oplossen’ als projecten, programma’s en de operatie elkaar in de weg zitten.

Portfoliomanagement neemt de lead in innovatie en transformatie door het integraal regisseren tussen beleid en uitvoering. En dat met een grote diversiteit aan uitvoeringsvormen, zoals programma’s, projecten, agile teams en lijn: de hybride portfolio is geboren en zet meer dan ooit een stempel op de toekomst. Maar, hoe krijg je grip op het hybride portfolio in een tijd van wendbaarheid en de continue druk van transformatie en innovatie? Hoe kom je (weer) in de lead en hoe help je als portfoliomanager de directie en het management in het krijgen van grip?

Hoe ga je als portfoliomanager om met de spanningen die dit op roept? Welke kansen en bedreigingen zien we voor de portfoliomanager om daadwerkelijk de regie te pakken?

Hoe werk je langs verschillende assen om vernieuwing te bereiken en om de betrokkenen te motiveren en inspireren om in hun nieuwe rollen te komen?

  • Besluitvorming. Hoe de governance in te richten, welke tafels organiseer je om de juiste besluiten te nemen over de ontwikkeling van het portfolio? Wie zitten daar aan tafel en hoe werk je met hun aan goede kaders om de besluitvorming te verbeteren?
  • Communicatie. Hoe helpen processen, informatie, rapportages en tools bij het filteren en focussen van de aandacht op de zaken die ertoe doen? Hoe werk je daarin samen met bijvoorbeeld product owners, scrum masters, project managers, enterprise- en domeinarchitecten en financiële specialisten?
  • Competenties. Welke kennis, vaardigheden en gedrag zijn nodig om vernieuwingen in het portfoliomanagement in de organisatie te kunnen bereiken? Als portfoliomanager ben je een adviseur en beïnvloeder, hoe werk je aan leiderschap, verandermanagement en voorbeeldgedrag, gericht op  effectief kunnen samenwerken met anderen?

Langs deze lijnen bouwen we het programma van het 15e Project Portfolio Management Jaarcongres.

Heeft u suggesties voor een interessant en leerzaam praktijkverhaal of een workshop, passend bij het thema voor 2018? Of heeft u een suggestie voor een vernieuwende en actuele praktijkcase, of een praktijkgerichte en interactieve workshop? Dien dan uw voorstel in vóór 1 november a.s. 

Voorwaarden:

  • Alléén voorstellen die worden ingediend via het bijgevoegde formulier worden gehonoreerd.
  • Het onderwerp van de presentatie past binnen het thema en heeft echt (actuele) meerwaarde voor de andere deelnemers
  • Lezingen met commerciële doeleinden kunnen niet worden geplaatst. Hiervoor kunt u via de ‘participantenpagina’ informatie opvragen, deelname met stand of lezing (praktijkcase/workshop) behoort tot de mogelijkheden.

Alle voorstellen worden op inhoud, werkvorm en diversiteit beoordeeld. Uiterlijk 5 november hoort u of het voorstel geaccepteerd is. Wij gaan ervan uit dat u dan woensdag 13 februari tussen 12.30 uur en 20.00 uur beschikbaar bent. De sessies duren 40-45 minuten (inclusief vragen).

 

De call for papers is gesloten.